arianagutman@gmail.com

050-7340622

                                                  

 

"אינטימיות אמיתית היא זאת המאפשרת לחלום יחדיו, כל אחד את חלומותיו"

ז'אק סלומה

 

 

"פגישה בין שני אנשים כמוה כשני חומרים כימיים הבאים במגע זה עם זה; אם ישנה תגובה, שניהם עוברים תהליך של השתנות"

קרל גוסטב יונג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אריאנה גוטמן

פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית למבוגרים, בני נוער וילדים